Mgr. Jana Palečková


Mgr. Jana Palečková Praha 3, Profesionální překlady do slovenštiny, soudně ověřené překlady, korektura a editace Mgr. Jana Palečková Praha 3, překlady, korektury

Můj hlavní přínos pro vás

Jsem soudní překladatelka jazyka slovenského. Na všech zakázkách pracuji osobně, pod svým jménem, proto je mojí profesionální ctí bezchybně…  

Profesionální překladatelské služby

Kromě všeobecných textů se specializuji na reklamní kampaně a inzerci, odborné texty (kazuistiky, právnické – např. obchodní podmínky…  

Korektury cizích jazyků

Na základě ukázky navrhnu typ korektury a posoudím případná specifika. Ke zpracování přijímám jenom texty, u kterých dokáži zaručit stoprocentní…  

Moje tradice, historie, zkušenosti

Před 16 lety jsem začínala korekturami (spíše opravami) „na papíře“ (umím i korektorské značky), pak následovali jednoduché korektury…  

Proč překládám a tlumočím

Slovenštinu nepřestanu milovat, ať budu žít kdekoliv! Ráda se hraji se slovíčky, luštím etymologické záhady. V životě jsem vykonávala…  

Co umím opravdu nejlépe

Specializuji se na jazykové lokalizace, při kterých dochází k paralelním překladům z cizího jazyka do češtiny i slovenštiny. Překlad…  

Důvody proč si vybrat mě

  1. Soudní tlumočník jazyka slovenského

  2. Nejvyšší státní jazykové zkoušky v češtině i ve slovenštině

  3. Rodilá mluvčí slovenského jazyka

Jazyky, které překládám

Čeština •  Slovenština

Moje jazykové vzdělání

Fakulta humanitních věd Univerzity Mateja Bela v Banské Bystrici, obor slovenský jazyk a literatura – 1998 Státní jazyková škola…

JTP - jednota tlumočníků a překladatelů Komora soudních tlumočníků Garantovaný překladatel/firma Překlady a tlumočení
Osobní doporučení

Mgr. Jana Palečková

Osetá 626, Praha 14

Důležité upozornění!

PROFESIONÁL K VAŠIM SLUŽBÁM

Reklama:

Jazykové weby