Mgr. Jana Palečková


Mgr. Jana Palečková, Záruky naší kvality

Jak zajišťujeme kvalitu

Na všech zakázkách pracuji osobně, pod svým jménem, perfektní práce je otázkou mojí profesionální ctí.
V případě nejasností, pokud je to možné, se snažím kontaktovat přímo autora textu. Spoluprací přímo s autorem textu lze docílit téměř 100% shody překládaného textu a originálu. Sporné případy či novotvary konzultuji s Jazykovedným ústavem Ľudovíta Štúra nebo Katedrou slovenského jazyka a literatury FHV UMB v Banské Bystrici.
Čestně prohlašuji, že ke zpracování přijímám jenom texty, u kterých dokážu zaručit stoprocentní kvalitu výsledného textu.
U všech překladů a korektur důsledně dodržuji STN 01 6910 Pravidlá písania a úpravy písomností.

Jsem členem asociací - profesních organizací

JTP - jednota tlumočníků a překladatelů

Jsem řádným členem JTP od r. 2011
http://www.jtpu­nion.org/spip/db-result.php

Komora soudních tlumočníků

Jsem řádným členem KST od r. 2017
http://www.kstcr­.cz/cz

Mgr. Jana Palečková

Osetá 626, Praha 14

Důležité upozornění!

PROFESIONÁL K VAŠIM SLUŽBÁM

Reklama:

Jazykové weby