Mgr. Jana Palečková


Mgr. Jana Palečková, Vzdělání a praxe

Moje praxe

 1. OSVČ od r. 2011 - překladatel/korektor/editor

 2. Od roku 2002 spolupráce se špičkovými reklamními a marketingovými agenturami.

 3. pedagogická praxe - učitelka slovenštiny a dějepisu na ZŠ a SŠ

Moje jazykové vzdělání

 • Fakulta humanitních věd Univerzity Mateja Bela v Banské Bystrici, obor slovenský jazyk a literatura – 1998
 • Státní jazyková škola, Praha 1 – český jazyk (státní zkoušky B2, C1, C2) – 2002,1015
 • Ve své překladatelské praxi se často opírám i o 2 semestry latiny, které jsem absolvovala na VŠ…

Moje vzdělání

 • Fakulta humanitních věd Univerzity Mateja Bela v Banské Bystrici, obor slovenský jazyk a literatura – historie – 1998
 • Právnická fakulta Univerzity Karlovy v Praze, Doplňkové studium pro tlumočníky a překladatele (2016)
 • Stredná ekonomická škola Janka Bačika v Košicích – 1992

Semináře a konference

 • GDPR – seminář KST ČR (2018)
 • Revize a korektury – školení Jednoty tlumočníků a překladatelů ((2014)

Moje zahraniční zkušenosti

 • Permanentní kontakt se slovenštinou a slovenským prostředím

Můj největší překladatelský úspěch

 • Překlad komiksu Čtyřlístek do slovenštiny. Je to více než splněné dětské přání – Čtyřlístek jsem nadšeně hlatala už jako malé dítě v češtině.

Mgr. Jana Palečková

Osetá 626, Praha 14

Důležité upozornění!

PROFESIONÁL K VAŠIM SLUŽBÁM

Reklama:

Jazykové weby